Η προαγωγή της σίτισης των πρόωρων νεογνών με το γάλα της μητέρας τους είναι μια αξιόπιστη στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (ΝΕΚ), σηψαιμίας και του κόστους που σχετίζεται με την αντιμετώπισή τους, καθώς και για τη βελτίωση της εγκεφαλικής, οπτικής και γνωστικής ανάπτυξης των πρόωρων βρεφών.  Οι μητέρες λόγω αδυναμίας του ανώριμου πρόωρου βρέφους τους να θηλάσει και του πρώιμου αποχωρισμού λόγω της νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια στην έναρξη και τη διατήρηση επαρκούς γαλουχίας και χρειάζονται εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη.

https://prematuritas.gr/ 

.


Share This