Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 στις 11 π.μ. – 1:30 μ.μ.

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στη Γενική Συνέλευση και κοπή της πίτας του Σπιτιού Θηλασμού που θα συζητηθούν οι δράσεις και και τα σχέδια του συλλόγου μας για την προαγωγή της περιγεννητικής υγείας στη χώρα μας.
Η γνώμη σας είναι πολύτιμη καθώς οι ανάγκες, οι απόψεις και οι ιδέες σας, εμπνέουν τις δραστηριότητες του Σπιτιού Θηλασμού.


Share This