Image

Καλώς ήρθατε στο ENCA Hellas

Το Ελληνικό Δίκτυο για τον Σεβασμό στη Γέννα - ENCA Hellas δημιουργήθηκε για να κατακτήσει ξανά το αυτονόητο: τον σεβασμό στην εγκυμοσύνη και τη γέννα, την προστασία του φυσικού τοκετού, την προώθηση του θηλασμού, το δικαίωμα της οικογένειας στην επιλογή να βιώσει την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα ως φυσική διαδικασία και όχι ως "αρρώστια" που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ιατρικά. ​

Το ENCA Hellas αποτελεί μια πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων πολιτών, φορέων και οργανισμών που δικτυώνονται, με στόχο τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας. Τα μέλη του ENCA Hellas προσφέρουν τη δράση τους στο δίκτυο εθελοντικά, αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών για τον Τοκετό ENCA και καλούν σε δράση πολίτες, επαγγελματίες, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα έκφανσης του σεβασμού στη γέννα. ​

Δωρεά

Αριθμός λογαριασμού για δωρεές
και οικονομική ενίσχυση: 
Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ:
GR33 0171 6090 0066 0914 7681 387


Σύντομη ιστορία

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 μια ελληνίδα γιατρός και ακτιβίστρια επισκέφθηκε την Αγγλία και ήρθε σε επαφή με το NCT (National Childbirth Trust) με σκοπό να δημιουργηθεί παράρτημά του στην Ελλάδα. Τα διεθνή παραρτήματα του NCT δεν λειτουργούσαν πια και η τότε υπεύθυνη την έφερε σε επαφή με τη Beverley Beech, επίτημη πρόεδρο του οργανισμού καταναλωτών AIMS (Association for Improvements in Maternity Services). Η Beverley με τη σειρά της πρότεινε την επαφή με το ευρωπαϊκό δίκτυο ENCA (European Network of Childbirth Associations) που ήδη λειτουργούσε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.
Η Ελλάδα, μέσω της Ευτοκίας, ενός νεοϊδρυθέντος, τότε, σωματείου, αποτελούμενου από επαγγελματίες και γονείς που ενδιαφέρονταν για την προώθηση του φυσικού τοκετού, έγινε μέλος του ENCA. Την Ελλάδα εκπροσώπησε αρχικά σε συνέδρια του ΕΝCA η αείμνηστη Μίλενα Ρούζκοβα, γυναικολόγος-μαιευτήρας, σύμβουλος γαλουχίας IBCLC, υποστηρίκτρια του φυσικού τοκετού και τοκετού στο σπίτι και του δικαιώματος των γυναικών στην επιλογή των συνθηκών του τοκετού τους.
Το 2004 το ευρωπαϊκό συνέδριο του ENCA φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, στο σωματείο Ευτοκία. Έκτοτε είχαμε εκπροσώπηση στα ετήσια ευρωπαϊκά συνέδρια κάθε χρόνο ανελλιπώς μέχρι και σήμερα (εκτός από μία χρονιά που ακυρώθηκε η εκπροσώπηση λόγω ακύρωσης της πτήσης των εκπροσώπων).
Λίγα χρόνια αργότερα ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη για δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ENCA (ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κρατών-μελών) και έτσι γεννήθηκε το δίκτυο ENCA Hellas.
Αυτή τη στιγμή το δίκτυο έχει ιστότοπο, ομάδα στο Facebook που αριθμεί περίπου 3,500 μέλη και σελίδα στο Facebook.   
Κάθε χρόνο πριν το συνέδριο συντάσσεται αναφορά της κάθε χώρας-μέλους, συλλέγοντας στοιχεία από φορείς και οργανισμούς, τα οποία παρουσιάζεται στο ετήσιο συνέδριο. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας μέχρι τώρα ήταν υπεύθυνη και για τα πρακτικά του όλου συνεδρίου και επιστρέφοντας στη χώρα, ετοίμαζε αναφορά από το συνέδριο για τα μέλη στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες του ENCA Hellas

​Το ENCA Hellas στοχεύει να δικτυώσει, να ευαισθητοποιήσει, να καλέσει σε δράση πολίτες, οργανισμούς και φορείς, σε κάθε τομέα έκφανσης του σεβασμού στη γέννα. Ασχολείται με θέματα που αφορούν την προώθηση του φυσικού τοκετού, την ενδυνάμωση των γυναικών, το θηλασμό και τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας, στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει:
  • Ένα δίκτυο, μέσα από το οποίο φορείς και άτομα που ασχολούνται με την υποστήριξη της μητρότητας και την περιγεννητική φροντίδα στην Ελλάδα, συνεργάζονται, ενώνουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους, ώστε να υπάρξουν  θετικά αποτελέσματα
  • Διάδοση της γνώσης και των δράσεων που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες
  • Πρόσβαση στα αρχεία του Ευρωπαϊκού ENCA και οργανισμών που συνδέονται με αυτό, αξιοποίηση του υλικού τους, δημοσιεύσεις, δραστηριότητες, καμπάνιες
  • Ενεργή συμμετοχή σε συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών, χρήση δοκιμασμένων στρατηγικών από άλλες χώρες για τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας, στη χώρα μας
  • Ευκαιρία δράσης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με ευρωπαϊκή εμβέλεια
  • Γνωμοδότηση για αλλαγές πολιτικής, νομοσχεδίων και νόμων, με παρέμβαση άλλων ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν λειτουργικά μοντέλα φροντίδας της εγκύου και του εμβρύου
  • Ευρωπαϊκή υποστήριξη, επαφές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με δυνατότητα επιπλέον εκπαίδευσης ή πρακτικής εξάσκησης σε άτομα που ασχολούνται με την περιγεννητική φροντίδα.

Σχετικά με τα οικονομικά

Το ENCA Hellas, ακολουθώντας το μοντέλο του ευρωπαϊκού ENCA, βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά και εργασία των μελών του. Η συμμετοχή στο δίκτυο του ENCA Hellas είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, χωρίς καμία δέσμευση ή χρηματική συνδρομή.Ωστόσο υπάρχουν κάποια έξοδα που καλύπτονται κάθε φορά από εισφορές και δράσεις των μελών της ομάδας:το βασικό έξοδο είναι η ετήσια εκπροσώπηση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό συνέδριο του ENCA, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε μία διαφορετική χώρα-μέλος και συμπεριλαμβάνει έξοδα ταξιδιού, διαμονής, διατροφής, έξοδα οργάνωσης συνεδρίου, κλπ.  Μικρότερα ποσά χρειάζονται για να καλυφθούν τρέχοντα έξοδα (ιστοσελίδα, εκτυπώσεις, κλπ). ​
 
Συμμετοχή στο δίκτυο ΕΝCA Hellas

Για την επίτευξη των στόχων του, το δίκτυο του ENCA Hellas συνεργάζεται με μια πληθώρα ατόμων, ομάδων, οργανισμών, συλλόγων και φορέων, στα πρότυπα αντίστοιχων εθνικών δικτύων του ENCA σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, στο ENCA Hellas μπορούν να συμμετέχουν:
Σύλλογοι Μαιών, Βοηθών  Μητρότητας, Μαιευτήρων, Γυναικολόγων 
Οργανισμοί που προωθούν και προασπίζουν το φυσικό τοκετό
Ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχίατροι Φορείς υποστήριξης της οικογένειας
Σύλλογοι  που υποστηρίζουν  τον θηλασμό
Δίκτυα μητέρων / γονέων
Σύλλογοι περιγεννητικής εκπαίδευσης
Φορείς  σχετικοί με περιγεννητική γιόγκα 
Σύλλογοι Ομοιοπαθητικών/Φυσιοθεραπευτών/Οστεοπαθητικών
Σύλλογοι καταναλωτών
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
Φορείς για την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών
Επιστημονικοί, Ερευνητικοί φορείς
Εκπαιδευτικοί φορείς,
κ.ά.

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε ενεργά στις δράσεις του ENCA Hellas μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ελληνικό Δίκτυο για τον Σεβασμό στη Γέννα ENCA Hellas

Οι δράσεις που διοργανώνονται με την υποστηριξη του ENCA Hellas  γίνονται από εθελοντές. Το δίκτυο δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Σκοπός των δράσεων είναι να δικτυώσει και να ενώσει τους πολίτες ώστε να ενημερωθούν για τις επιλογές τους στον χώρο της περιγεννητικής φροντίδας και του τοκετού.

Share This