Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

  • Η Παροχή εκπαίδευσης, επικοινωνίας, δικτύωσης, ενημέρωσης, ψυχολογικής και σωματικής υποστήριξης, ενθάρρυνσης και πρακτικής βοήθειας της μητέρας, του βρέφους και της οικογένειας κατά τη περίοδο της εγκυμοσύνης, του τοκετού και όλης της μεταγεννητικής περιόδου.
  • Η Μελέτη, η έρευνα και η προβολή θεμάτων που αφορούν στη μητέρα, στο βρέφος και στην οικογένεια, μέσω της δικτύωσης και συνεργασίας με οργανισμούς και άλλους επαγγελματίες υγείας ή μη,  που προωθούν τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας.
  • Η Προώθηση του μητρικού θηλασμού ως αναφαίρετου δικαιώματος κάθε νεογέννητου.
  • Η Υποστήριξη μέσω του εθελοντισμού των ευπαθών ομάδων των παραπάνω κατηγοριών όπως προσφύγων, μεταναστών, μειονοτήτων.
  • Η μεταξύ των μελών του ηθική συμπαράσταση και ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Share This