ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

 

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας Οικογενειακού Προγραμματισμού του ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, παρέχεται η δυνατότητα:

  • Testpap
  • HPVDNAtest
  • Κολποσκοπήσεων
  • Γυναικολογικά/μαιευτικά Υπερηχογραφήματα
  • Παρακολούθησης  κυήσεων
  • Τοποθέτησης ενδομήτριων σπειραμάτων
  • Συμβουλευτικής
  • Αγωγής Υγείας
  • Μαθημάτων προετοιμασίας γονεϊκότητας
  • Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού

 

Πληροφορίες στα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 214 4029760 εσωτ.105 και 129

Λόγω της πανδημίας covid -19και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει, δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων.


Share This