Τον Οκτώβριο του 2022 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Περιγεννητικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα του συνεδρίου δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες του χώρου, αλλά παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων για όλες τις ηλικίες ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού υπόβαθρου. Σκοπός τουσυνεδρίου , δεν είναι να μεταφέρει μόνο τεκμηριωμένα ευρήματα γύρω από την προ- και περιγεννητική περίοδο, αλλά στο πως ξεκινάει η αλληλεπίδραση μας με το περιβάλλον από την ενδομήτρια ζωή. Ο αντίκτυπος που έχει η φύση στην ζωή μας και πως μπορεί να συνδεθεί με την επιστήμη και να συμβάλλει στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Τέλος , θα αναφερθεί και στα ηθικά διλλήματα που προκύπτουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Το σπίτι θηλασμού προασπίζοντας τις ιδέες του συνεδρίου θα βρίσκεται εκεί!

.


Share This