Εθελοντική δράση

Ο Εθελοντισμός είναι ευρεία έννοια. Μπορεί να περιλαμβάνει  σταθερές και επαναλαμβανόμενες δράσεις μέσα από συγκροτημένα προγράμματα ή οργανώσεις. Όμως, μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές, πρόσκαιρες και μοναδικές δράσεις, οπότε αποκαλείται ως «ανεπίσημος Εθελοντισμός». Ένας ορισμός που διαδόθηκε μέσα από διαφημιστικό σποτ της Γ.Γ. Νέας Γενιάς για το «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» (2011) αναφέρει για τον Εθελοντισμό ότι είναι: «Η με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελή χαρακτήρα προσφορά έργου ή υπηρεσίας που αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα ή σε ομάδα, με ελεύθερη βούληση, χωρίς την προσδοκία ή απαίτηση υλικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα»

Το "Σπίτι Θηλασμού" έχει βασικό στόχο την περιγεννητική υγεία  όλου του πληθυσμού, αυτό περικλείει και τον πληθυσμό που βάλλεται είτε είναι πρόσφυγες, είτε μετανάστες, είτε πολίτες που δυσκολεύονται να  βρουν ή να δεχθούν περιγεννητική φροντίδα. Αυτό επιτυγχάνεται με ομαδικές δράσεις και συμμετοχή σε καμπάνιες ή με συμμετοχική δράση με άλλες οργανώσεις  αλλά και ατομικές δράσεις των μελών μας. Με παροχή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας, με  συλλογή τροφίμων, προϊόντων ένδυσης, με συμβουλευτική, αλλά και με ψυχολογικής στήριξης. 

Από την απαρχή ιδρύσεως του σωματείου  συμμετείχαμε σε δράσεις όπως το στήσιμο και η επάνδρωση του ιατρείου στο ΠΑΛΑΙ του Δήμου Γαλατσίου που φιλοξένησε συνολικά περί των 2000 προσφύγων από την Συρία.  Εν συνεχεία επανδρώσαμε με επαγγελματίες υγείας , συμβούλους γαλουχίας και βοηθούς μητρότητας τα ιατρεία στις φιλοξενίες προσφύγων όπου και μέχρι σήμερα στηρίζουμε .

Αλλά οι δράσεις εθελοντισμού δεν σταματάνε στους πρόσφυγες . Στηρίζουμε με μαίες και συμβούλους γαλουχίας το κοινωνικό ιατρείο Χαλανδρίου, οργανώνουμε καμπάνιες για συλλογή μητρικού γάλακτος από δότριες για την σίτιση  βρεφών πρόωρων και μη και απαντάμε σε οποιοδήποτε κάλεσμα μικρής ή μεγάλης ομάδας που ζητάνε βοήθεια.

Ζητάμε από τα μέλη και τους φίλους αλλά και από όλους τους πολίτες να παρακολουθούν τις δράσεις μας και τα καλέσματα μας, να ενισχύουν αυτές τις δράσεις και να στηρίζουν όπως μπορούν.

 

Με εκτίμηση
Σπίτι Θηλασμού 

 

 

 

Share This