17 ΜΑΪΟΥ 2019

Ώρα: 6:00μμ - 9:00μμ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση μας στα πλαίσια της Διεθνούς Εβδομάδας Σεβασμού στη Γέννα του ΕNCA όπου συζητάμε για το Φυσικό Τοκετό στα Μαιευτήρια.

Τι είναι ο φυσικός τοκετός?
Πόσο εφικτός είναι στην ελληνική πραγματικότητα?
Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ένα φυσικό τοκετό?
Πως μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα?
Ποιες οι φυσικές μέθοδοι ανακούφισης πόνου?

Στη συζήτηση μας μαίες, ψυχολόγοι, βοηθοί μητρότητας, δασκάλες Yoga θα παρουσιάσουν τη φυσιολογία του φυσικού τοκετού, τα οφέλη του καθώς και εργαλεία για την επίτευξή του

Συντονίζουν:
Σαρα Αμπτέλ
Γιάννα Βασιλάκη
Κατερίνα Κάππου
Μαριτίνα Συμβουλίδη
Ηλέκτρα Οικονομίδου

Το ENCA Hellas αποτελεί μια πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων πολιτών, φορέων και οργανισμών που δικτυώνονται, με στόχο τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας. Τα μέλη του ENCA Hellas προσφέρουν τη δράση τους στο δίκτυο εθελοντικά, αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών για τον Τοκετό ENCA και καλούν σε δράση πολίτες, επαγγελματίες, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα έκφανσης του σεβασμού στη γέννα. www.encahellas.eu


Share This